Wybierz język: polski
Zapraszam na moje profile społecznościowe:
Data publikacji: 07 marca 2018

Jak wygrać wybory?

Aby zwiększyć swoją rozpoznawalność musisz zacząć kreować siebie jako pewną indywidualność w swojej społeczności, kojarzoną jako nową markę, może nawet osobliwość, która utożsamia w sobie określone cechy, wartości bądź emocje potencjalnego elektoratu. Swoją rozpoznawalność możesz wzmocnić lub potęgować stosując przemyślane, zaplanowane i ukierunkowane działania zgodne ze zdefiniowanym celem, który chcesz przez nie osiągnąć.

 

7 sposobów zwiększania rozpoznawalności.

1.     Otwarty, relacyjny styl komunikowania się.

2.     Trwałe poglądy, wyrażone postawą, decyzją, działaniem.

3.     Autorytet wynikający z wiedzy, uznania i szacunku do innych.

4.     Profesjonalizm charakteryzujący się obyciem, wysoką kulturą osobistą, empatią, dyplomacja i retoryką rozmów.

5.     Indywidualność przejawiająca się wyrazistością charakteru, osobowością i stylem.

6.     Aktywność medialna w prasie, telewizji, radiu, Internecie - social mediach.

7.     Dynamizm w działaniu, zaangażowanie i poświęcenie sprawie.

Kariera w polityce.
Jak rozpalić w sobie charyzmatycznego lidera i mówcę?

Kariera w polityce to książka dla każdego, kto swoją aktywność zawodową chce połączyć z polityką, rozbudzić w sobie charyzmatycznego lidera i mówcę, zwiększając przez to własną rozpoznawalność, pewność siebie dla wybrzmienia indywidualnej marki. W książce znajdziesz praktyczne wskazówki, które talenty i umiejętności rozwijać, aby stać się silnym przywódcą, mężem stanu. Ponadto, dowiesz się jaką strategię i taktykę przyjąć aby zwiększyć swoje szanse w kampanii wyborczej, a niepowodzenie przekuć w zwycięstwo.

DODATEK SPECJALNY - sploty charyzmatycznych stylów, techniki wywierania wpływu oraz style komunikowania w polityce i biznesie.

Dowiedz się więcej
bartoszczupryk.pl