Wybierz język: polski
Zapraszam na moje profile społecznościowe:
Data publikacji: 07 marca 2018

List do wyborców.

Praktyczne wskazówki i porady jak napisać profesjonalny list do wyborców stosując najskuteczniejsze techniki retoryczne w polityce.

 

Charakterystyka.

List powinien być jednostronicowy, przejrzysty i czytelny z zachowaniem zasad pisowni – gramatyki, ortografii, interpunkcji. Treść winna zwracać się bezpośrednio do adresata, zawierając wyraźny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

 

Treść. Wstęp – rozwinięcie – zakończenie.

Wstęp.

Przedstawienie się jest kluczowe do nawiązania relacji. Zastosuj zwrot grzecznościowy, ogólny Szanowni Państwo, lub bezpośredni Szanowna Pani/Pani o ile znani są Ci odbiorcy twojego listu. Uzasadnij krótko co skłoniło Cię do napisania listu przybliżając adresatom swój życiorys i sukcesy na niwie społecznej aktywności

 

Rozwinięcie.

W treści powinieneś odnieść się do osobistych doświadczeń oraz zebranych oczekiwań wyborców. Możesz pozwolić sobie na refleksję w formie wdzięczności za dotychczasowe wsparcie i słowa otuchy. Kolejno odnieś się do ogólnych założeń swojego programu, nie punktów. Odwołuj się do uczuć, wartości i poczucia bezpieczeństwa. Wykaż się determinacją i zapewnij o swoich kompetencjach. Złóż odpowiedzialną deklarację, z której wywiązanie się bierzesz za punkt honoru i zaszczytu.

 

Zakończenie.

W zakończeniu odważnie posłuż się trzykrotnie słowem „Będę”, używając je w zdaniu oznajmującym: „Będę wójtem skutecznym, który…”, „Będę burmistrzem porozumienia i dialogu”, „Będę prezydentem nowoczesnego miasta…” .

 

Zwrot grzecznościowy – odręczny podpis.

Możesz, ale nie musisz zamieszczać na liście swojego zdjęcia. Najważniejsze by list był czytelny i ciekawy bez nadmiaru dodatków graficznych. Wskazane jest aby na początku listu pojawił odręcznie napisany zwrot grzecznościowy „Szanowni Państwo” a w zakończeniu „Z wyrazami szacunku” z własnoręcznym podpisem kandydata.

Kariera w polityce.
Jak rozpalić w sobie charyzmatycznego lidera i mówcę?

Kariera w polityce to książka dla każdego, kto swoją aktywność zawodową chce połączyć z polityką, rozbudzić w sobie charyzmatycznego lidera i mówcę, zwiększając przez to własną rozpoznawalność, pewność siebie dla wybrzmienia indywidualnej marki. W książce znajdziesz praktyczne wskazówki, które talenty i umiejętności rozwijać, aby stać się silnym przywódcą, mężem stanu. Ponadto, dowiesz się jaką strategię i taktykę przyjąć aby zwiększyć swoje szanse w kampanii wyborczej, a niepowodzenie przekuć w zwycięstwo.

DODATEK SPECJALNY - sploty charyzmatycznych stylów, techniki wywierania wpływu oraz style komunikowania w polityce i biznesie.

Dowiedz się więcej
bartoszczupryk.pl