Wybierz język: polski
Zapraszam na moje profile społecznościowe:
Data publikacji: 07 marca 2018

Marketing Polityczny / Wybory

Opracowuję indywidualne ścieżki kariery oraz strategię marki osobistej.
Kreuję profesjonalny wizerunek osób publicznych - polityków i kandydatów. 
Udzielam merytorycznego wsparcia sztabom wyborczym w planowaniu kampanii.
Współtworzę plany politycznej aktywności. Określam skuteczne formy komunikowania się z wyborcami.

 

W charakterze konsultanta udzielam bezpośredniego wsparcia dla Kandydata podczas spotkań i sesji indywidualnych, dokonuję analizy potencjału, i zasobów oraz wsparcia rozwoju umiejętności niezbędnych do realizacji określonych celów.

 • Analizuję potencjał i zasoby polityka/kandydata,
 • interpretuje potencjalne zagrożenia i szanse,
 • określam obszary rozwoju lub zmiany,
 • opracowuję strategię kariery lub aktywności społeczno-politycznej polityka/kandydata,
 • sporządzam plan i taktykę działania zaplecza polityka/kandydata
 • nakreślam cele, zadania i prace środowiska polityka/kandydata,
 • udzielam informacji zwrotnej z działalności polityka/kandydata,
 • przygotowuję polityków/kandydatów do wystąpień publicznych i medialnych,
 • współtworzę kampanię informacyjną,
 • opracowuję metody radzenia sobie z hejtem, manipulacją i czarnym PR-em,
 • prowadzę szkolenia dla środowiska polityka/kandydata.

 

Konsultacje mają charakter indywidualny stąd czas sesji oraz ilość spotkań są dopasowane do potrzeb polityka/kandydata. Sesje odbywają się głównie w Warszawie i Krakowie, mogą też odbyć się w każdym mieście wojewódzkim oraz w miejscu dogodnym dla Klienta po wcześniejszym zatwierdzeniu warunków. W konsultacjach mogą uczestniczyć dodatkowo dwie osoby ściśle współpracujące z politykiem/kandydatem. Czas trwania jednej konsultacji to maksymalnie 3 godziny zegarowe. 

 

Szkolenia

Dla najbliższych współpracowników Kandydata, sztabów i komitetów wyborczych przeprowadzam szkolenia indywidualne z zakresu:

 • zwiększania rozpoznawalności polityka/kandydata/partii/organizacji,
 • strategii kampanii wyborczej polityka/kandydata/partii/organizacji,
 • zarządzania i organizacji pracy sztabu wyborczego,
 • kreowania wizerunku polityka/kandydata/partii/organizacji w social mediach,
 • wystąpień publicznych, wywiadów dla mediów i prezentacji np. programów politycznych,
 • marketingu w polityce - wykorzystania narzędzi do promocji polityka/kandydata/partii/organizacji.
 • oraz inne na zlecenie Klienta.

 

Szkolenia o charakterze indywidualnym odbywają się w siedzibie Klienta lub wskazanym miejscu dogodnym dla wszystkich uczestników. Dzień szkoleniowy trwa 6-7 godzin zegarowych i podzielony jest na cztery moduły. W szkoleniu mogą uczestniczyć 22 osoby. Szkolenie można łączyć z konsultacjami.

 

Wybory na Prezydenta RP

Szkolenia i konsultacje:

 • opracowanie strategi "know how" i kampanii wyborczej,
 • przygotwanie programu wyborczego,
 • zwiększenie rozpoznawalności kandydata,
 • rozwój umiejętności przywódczych,
 • rozwój retoryki i erystyki podczas debat i wystąpień publicznych,
 • opracowanie programu i materiałów wyborczych,
 • wsparcie merytoryczne.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Szkolenia i konsultacje dla:

kandydatów do Parlamentu Europejskiego:

 • kreowanie marki kandydata - zwiększenie rozpoznawalności i pozycji społecznej,
 • określenie taktyki kampanii wyborczej względem kontrkandydatów w regionie,
 • rozwój umiejętności z wystąpień publicznych, retoryki, mowy ciała i języka angielskiego,
 • skuteczne zdobywanie głosów wyborców - nawiązywanie relacji z wyborcą poprzez media - radio, prasę, telewizję i media społecznościowe,
 • wsparcie merytoryczne.

 

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Szkolenia i konsultacje dla:

kandydatów na posłów i senatorów RP:

 • kreowanie wizerunku kandydata/partii/ w regionie - zwiększenie rozpoznawalności budowane na pozytywnym przekazie i emocjach,
 • opracowanie strategii i taktyki kampanii dla kandydata/partii dla danego okręgu,
 • rozwój umiejętności z wystąpień publicznych, mowy ciała, retoryki szczególnie podczas debat, wieców i wystąpień publicznych,
 • opracowanie materiałów wyborczych,
 • wsparcie kampanii w mediach społecznościowych,
 • wsparcie merytoryczne.

 

Wybory samorządowe

Szkolenia i konsultacje dla:

kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych sejmików, radnych powiatowych i gminnych:

 • kreowanie wizerunku kandydata, zwiększenie rozpoznawalności w oparciu o system wartości,
 • opracowanie strategii i taktyki kampanii wyborczej kandydata i komitetu wyborczego,
 • rozwój umiejętności niezbędnych do budowania relacji i zaufania społecznego,
 • opracowanie materiałów wyborczych,
 • wsparcie kampanii w mediach społecznościowych
 • wsparcie merytoryczne.

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Kariera w polityce.
Jak rozpalić w sobie charyzmatycznego lidera i mówcę?

Kariera w polityce to książka dla każdego, kto swoją aktywność zawodową chce połączyć z polityką, rozbudzić w sobie charyzmatycznego lidera i mówcę, zwiększając przez to własną rozpoznawalność, pewność siebie dla wybrzmienia indywidualnej marki. W książce znajdziesz praktyczne wskazówki, które talenty i umiejętności rozwijać, aby stać się silnym przywódcą, mężem stanu. Ponadto, dowiesz się jaką strategię i taktykę przyjąć aby zwiększyć swoje szanse w kampanii wyborczej, a niepowodzenie przekuć w zwycięstwo.

DODATEK SPECJALNY - sploty charyzmatycznych stylów, techniki wywierania wpływu oraz style komunikowania w polityce i biznesie.

Dowiedz się więcej
bartoszczupryk.pl