Wybierz język: polski
Zapraszam na moje profile społecznościowe:

Szkolenia otwarte

Warszawa

 

 

PROGRAM
 
TEMAT: Skuteczna retoryka w polityce i biznesie. Język kampanii wyborczej, debaty, sesji rady i negocjacji. Trening charyzmy, wystąpień publicznych, prezentacji, wywiadów radiowych i telewizyjnych.

 

Moduł I

Autoanaliza potencjału i zasobów:
 • osobowości i charakteru,
 • umiejętności niezbędnych w polityce.

 

Moduł II

Strategia wizerunku przyszłego lidera.
 • 7 sposobów zwiększania rozpoznawalności.
 • Pierwsze wrażenie i sztuka prezentacji.
 • Zasady wzbudzania zaufania.

 

Moduł III

Język ciała jako narzędzia wywierania wpływu - hipnozy i perswazji.

1. Oddziaływanie siłą umysłu. Komunikat otwarty jako narzędzie przyciągania i przekonywania ludzi.

2. Instant Messages – człowiek jako emiter komunikatów.

 • Komunikaty werbalne - słowa i zwroty wywierania wpływu.
 • Komunikaty niewerbalne - mowa ciała, gestykulacja i mimika.
 • Pierwsze wrażenie - Technika 5-ciu zmysłów ludzkich.
 • Style komunikowania w polityce.
 • Mowa ciała kłamców. Gesty, które demaskują prawdziwe intencje interlokutora.

 

Moduł IV

Kontent Lidera.

1. Współczesne atrybuty lidera.

 • Przymioty polityka w Maxa Webera.
 • Cechy skutecznego polityka – opracowanie własne na podstawie doświadczeń i analiz.

2. Trening erystyki i retoryki.

 • Techniki retoryczne najczęściej stosowane w polityce.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Debata.
 • Wypowiedzi typu setka.
 • Gość w studio.

3. Trening charyzmy wg programu Sui Generis techniką 1:1.

 • Style przemówień i prezentacji – sploty charyzmatyczne na przykładach.
 • 5 technik rozpalania charyzmy.

4. Omówienie typologii wywiadów – charakterystyka.

 • wywiad telewizyjny „live”
 • wywiad/dyskusja live w studio telewizyjnym/radiowym (podobieństwa i różnice)
 • wywiady i opinie – teksty pisane.
 • wywiady i opinie – studio TV.

+

Trening prowokacyjny i informacja zwrotna trenera o potencjale uczestnika, zagrożeniach i szansach.

 
 
 
 TERMINY 
 
Warszawa
 
I Termin
28 sierpnia (czwartek) - szkolenie w godz. 9-16
29 sierpnia (piątek) - konsultacje
 
II Termin
12 września (czwartek) - szkolenie w godz. 9-16
13 września (piątek) - konsultacje
 
Zgłoszenie na szkolenie otrzymają Państwo pisząc na adres bc@bartoszczupryk.pl lub wypełniając formularz na stronie Kontakt.
 
WAŻNE!
Rejestracja uczestnika następuje dopiero po opłaceniu szkolenia i odesłaniu wypełnionego formularza. 
 
- Kameralna grupa.
- Ilość miejsc ograniczona.
- Liczy się kolejność zgłoszeń.
 

Kariera w polityce.
Jak rozpalić w sobie charyzmatycznego lidera i mówcę?

Kariera w polityce to książka dla każdego, kto swoją aktywność zawodową chce połączyć z polityką i rozbudzić w sobie charyzmatycznego lidera i mówcę dla zwiększenia rozpoznawalności, pewności siebie i wykreowania indywidualnej marki. W książce znajdziesz praktyczne wskazówki które talenty, cechy i umiejętności rozwijać aby wzniecić żar charyzmatycznego lidera i mówcy np. w kontekście męża stanu i silnego przywód. Ponadto, dowiesz się jaką strategię i taktykę przyjąć aby zwiększyć swoje szanse w kampanii wyborczej a ewentualną porażkę przekuć w zwycięstwo.

DODATEK SPECJALNY - sploty charyzmatycznych stylów, techniki wywierania wpływu oraz style komunikowania w polityce i biznesie.

Dowiedz się więcej
Bartosz Czupryk